Google Ads

visibility:hidden">

streda 8. marca 2017

VČASNÁ INTERVENCIAPonuka
aktuálnu ponuku nájdete v záložke Včasná intervencia v MC Úsmev 
Pripravujeme:
. terapiu biolampou: už teraz sa môžete informovať
. podpornú skupinu rodičov detí so zdravotným znevýhodnením
. hudobno-tvorivú dielňu pre deti a rodičov Muzilienka
. prednášku spojenú s diskusiou o bylinách
. prednášku o autizme
. stretnutie s dospelými ľuďmi na vozíku
. prednášku o terapiách: FIE, Sindelár metóda, ABA