Google Ads

visibility:hidden">

Intervencia, Prevencia, Poradenstvo, Edukácia, Partnerstvo, Inklúzia v MC Úsmev


Dobrovoľníci v MC Úsmev ponúkajú:
intervenciu, prevenciu, poradenstvo, edukáciu, partnerstvo, dobrovoľníctvo, inklúziu
V Materskom centre Úsmev vám my dobrovoľníci od roku 2012  ponúkame:
- odborné služby včasnej (ranej/skorej) intervencie a podporu i pomoc rodinám s inak obdarovaným dieťatkom alebo vychádzajúc z legislatívy so zdravotným znevýhodnením.
- prevenciu, poradenstvo, edukáciu v súvislosti s veľkou skupinou detí, mládeže i dospelých (aj s postihnutím, narušením, ohrozením - s PNO, resp. v rámci školského zákona so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  - so ŠVVP)
- partnerstvo
- spoločnými aktivitami sa snažíme podporovať sociálnu inklúziu
- a hľadáme cesty ako efektívnejšie koordinovať dobrovoľníkov.

Milé mamičky a oteckovia,
- môžete nás kontaktovať ešte pred narodením dieťatka alebo hneď po jeho narodení
- môžeme sa stretávať u vás doma alebo v bezbariérových priestoroch MC ÚsmevDOBROVOĽNÍCI - odborníci:
predprimárna/primárna/špeciálna/inkluzívna pedagogička Mgr. Jana Balážová, PhD.
- telefonicky počas pracovných dní medzi 17 00 - 19 00 na číslo 0908 118 981
- alebo kedykoľvek mailom na adresu: johankabalazova@gmail.com 

lekárka MUDr. Veronika Bérešová
-
telefonicky na číslo 0904 236 444

sociálna/špeciálna pedagogička Mgr. Jana Chalányová
- telefonicky na číslo 0903 748 829

matka v tíme Mgr. Katarína Švíková (najmä v súvislosti s deťmi s oneskoreným vývinom reči, príp. s autizmom alebo inými pervazívnymi vývinovými poruchami, či GAPS diétou)  
- telefonicky na číslo 0918 854 608


laktačná poradkyňa: Markéta Vartíková
- kedykoľvek na číslo  0948 030 769


SPOLUPRACUJÚ S NAMI:
psychologičky a psychológ:
Mgr. Marcela Šimurková (najmä v súvislosti s deťmi s autizmom)
Mgr. Dominika Bednárová 
Mgr. Peter Novák

fyzioterapeutka:
Mgr. Soňa Krchnáková 


pedagogička: Mgr. Petra Sekerková (v súvislosti s deťmi so sluchovými postihnutím)   

špeciálne pedagogičky:
Mgr. Janku Hodulovú

Mgr. Janu Kvakovú


sociálne pracovníčky:
Mgr. Pavla Kublová 
PhDr. Marcela Vrbová

matky v tíme:  

Anna Vicenová

Slávka Leitnerová


 AKTUÁLNA PONUKA (2017):
Mgr. Jana Balážová, PhD.  
1. "návšteva" rodiny v domácom prostredí s cieľom vypočuť, prijať, sprevádzať, v prípade potreby napomôcť v prijatí novej situácie, zorientovaní sa, poradiť, resp. usmerniť v praktizovaní rád od navštívených odborníkov, zahrať sa, požičať stimulačné hračky/pomôcky alebo aj knihy, CD, DVD ......


2. Individuálna alebo skupinová terapia FIE (deti aj dospelí):
- FIE I
- FIE Basic 
(Feuersteinova metóda inštrumentálneho obohacovania) 
zamerané na rozvoj kognitívnych funkcií (vnímanie, predstavivosť, pozorovanie, myslenie, reč, pamäť, ale aj emócie, tvorivosť, empatia .....) od 3 rokov.

3. Masáž, dotyková stimulácia inšpirovaná:
- dojčenskou a detskou masážou
- orofaciálnou stimuláciou
- pohybovým systémom Body-Mind Centering®
- kraniosakrálnou terapiou

4. Hra s prvkami: muzikoterapie, arteterapie, ergoterapie, tvorivej dramatiky, montessori pedagogiky, zážitkového učenia, systému Body-Mind Centering, programu Son Rise, "Lyonskej školy" a pod.

5. Základné informácie o komunikácii v ranom veku prostredníctvom posunkov (česky: znakov)

6. Základné informácie o emóciách, emocionálnej inteligencii v ranom veku (0-3)

7. Špeciálno-pedagogické poradenstvo (v domácom prostredí alebo v priestoroch MC Úsmev)

8. Stretnutia inak obdarovaných detí a ich rodičov (realizovali sme od 2012 do 2015)

9. Stretnutia prizvaného odborníka  a rodín s inak obdarovaným dieťatkom 


10. Poradenstvo v oblasti vhodnej a primeranej manipulácie s dieťaťom a následnej stimulácie psychomotorického vývinu. Cieľom je rodičom ukázať, ako sa hrať s dieťatkom (aj ako ho držať, polohovať), aké hračky sú vhodné na stimuláciu, prípadne aké hračky si môžu vyrobiť.

11. Letná poldenná škôločka: rodičia majú možnosť si skúsiť dôverovať a trochu zrelaxovať, inak obdarované detičky (aj so súrodencami) majú možnosť zažiť poldňa bez rodičov v dome a záhrade pod lesom: spoločne s odborníkmi a dobrovoľníkmi sa pohrať, spievať, tancovať, relaxovať, zberať úrodu zo záhrady a variť, piecť, tvoriť, skúmať, kúpať, hojdať sa, skákať, šmýkať, pozorovať, počúvať zvieratá (niektoré aj mojkať), prechádzať sa po lese, hádzať "žabky" a loviť "ryby" v lesnom jazierku, pozorovať motýľov, včielky .... alebo len tak ležať v tráve a pozorovať oblaky:-)
A samozrejme rodičia budú mať možnosť pravidelne komunikovať s odborníkom o dianí v škôločke (osobne aj mailom). Taktiež im bude ponúknutá možnosť absolvovať rodinné stretnutie v priestoroch "škôločky" spolu s individuálnym stretnutím matky/otca s odborníkom a prekonzultovaním aktuálnych možností (vhodné úpravy v domácom prostredí, prístup, terapie, MŠ a pod.)


Mgr. Dominika Bednárová:
12. Psychologické poradenstvo 

13. Poradenstvo pre rodičov detí s poruchou senzorickej integrácie

14. Poradenstvo v oblasti spolupráce s MŠ u detí, ktoré potrebujú integrované vzdelávanie. Vieme poradiť ohľadne spolupráce s MŠ (na čo majú nárok, čo všetko je k potrebné .......). Poradenstvo pre predškolákov súvisiace s úspešným zaškolením, vhodnosti zaškolenia 

15. Poradenstvo v prípade výchovných ťažkostí, záležitostí spolužitia v rodine

16. Poradenstvo ohľadne budovania vzťahov v rodine: súrodeneckých vzťahov, výchova zameraná na budovanie vzťahovej väzby
 

MUDr. Veronika Bérešová:
17. pomoc s pochopením lekárskych správ: konzultácia, rozhovor a podrobnejšie vysvetlenie lekárskych nálezov, prognózy, ďalšieho managementu terapie

18. Terapia BIOLAMPOU
V prípade záujmu kontaktuje MuDr. Veroniku Bérešovú alebo Dr. Janu Balážovú

19.  Stretnutia rodičov inak obdarovaných detí (viac na podstránke Stretnutia RODIČOV inak obdarovaných detí)


Mgr. Jana Chalányová:
20. Sindelár (predškoláci, žiaci): diagnostika, terapia

21. FIE I. (žiaci, rodičia, študenti, pedagógovia, mamy na MD, seniori, náhradní rodičia, deti v náhradnej starostlivosti): individuálne alebo skupinové stretnutia

 

Mgr. Soňa Krchnáková
22. Poradenstvo v oblasti psychomotorického vývinu, správneho držania tela, vhodnosti cvikov/rehabilitačných pomôcok a pod.

23. Workshop pre mladých, dospelých (najmä rodičov) v oblasti rehabilitácie, dýchania, tajpovania, SM systému, stimulačného nosenia, polohovania detí a pod.
 


Mgr. Marcela Šimurková
24. Poradenstvo pre rodičov detí s oneskoreným vývinom reči
 

25. Poradenstvo pre rodičov detí s poruchou autistického spektra

26. Psychologické poradenstvo 
 


   
Mgr. Katarína Švíková
27. Poradenstvo pre rodičov detí s oneskoreným vývinom reči, detí s poruchou autistického spektra  alebo detí s poruchou senzorickej integrácie.

28. Poradenstvo v oblasti stravovania a základné informácie o syndróme trávenia a psychológie, resp. GAPS diéte


Markéta Vartíková
29. Poradenstvo v oblasti dojčenia


 
PhDr. Marcela Vrbová, PhD.
30. Sociálna inklúzia v rámci aktivít, ktoré organizuje alebo spoluorganizuje MC Úsmev (otvorené dvere na všetky akcie, edukačné aktivity)


Mgr. Pavla Kublová

Anna Vicenová
31. Spolupráca s CHARITOU 
32. Sociálne poradenstvo a pomoc: okrem iného aj požičiavanie hračiek, kočíkov, autosedačiek, didaktických a rehabilitačných pomôcok

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára