Google Ads

visibility:hidden">

štvrtok 15. apríla 2021

2 % dane pre Materské centrum Úsmev :-)


Venujte MC Úsmev 2 percentá z vašich daní.

Rok 2020, keď sme museli Materské centrum Úsmev zatvoriť pre verejnosť, sme využili na kompletné prerobenie priestorov. 

Pre deti pribudol nový domček - farma, pracovný stôl s náradím, nová detská kuchynka...

Aby sme mohli pokračovať a vytvárať stále krajší priestor pre deti a rodičov, usporiadavať nové podujatia, potrebujeme Vašu podporu. Ak ešte rozmýšľate komu venovať 2 % zo zaplatenej dane podporte Materské centrum Úsmev.

Ak ste do konca marca podali daňové priznanie postupujte nasledovne:

1. Vyberte si prjímateľa - Materské centrum Úsmev v Piešťanoch

2. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.

3. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno, adresa - nie však poukázaná suma)

4. Potvrdenie o zaplatení dane spolu s Vyhlásením možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie na daňový úrad.

Tlačivo Vyhlásenie bude dostupné aj v priestoroch Materského centra Úsmev - len čo nám RÚVZ povolí otvoriť.  

Tlačivo Vyhlásenie