Google Ads

visibility:hidden">

Multisenzorická miestnosť

Vybudovaním multisenzorickej miestnosti sme sprístupnili deťom v rannom veku atraktívny priestor, ktorý ponúka široké spektrum podnetov k rozvoju zmyslového vnímania detí. Podnety sú sprostredkované zábavnou a atraktívnou formou. Dobre rozvinuté zmyslové vnímanie u detí uľahčuje vzdelávací proces v škole. Multisenzorická miestnosť sa odporúča aj pre detí so špeciálnymi potrebami.

Pomocou rôznych pomôcok a hier sa tu zameriavame na rozvoj hmatu, sluchu, zraku.

Nazrite k nám:


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára