Google Ads

visibility:hidden">

Členská základňa
Občianske združenie
Materské centrum ÚSMEV
so sídlom Andreja Hlinku 39/41, Piešťany 921 01
IČO : 37 839 756P O Z V Á N K A


na schôdzu Valného zhromaždenia OZ MC ÚSMEV

v sídle združenia Andreja Hlinku 39/41, Piešťany


dňa 30.augusta 2014 o 1000 hod.


        

Program schôdze VZ OZ Materské centrum ÚSMEV :


1.       Otvorenie schôdze Valného zhromaždenia a privítanie jej účastníkov a voľba orgánov Valného zhromaždenia (predsedu VZ, zapisovateľa VZ a overovateľa VZ).
2.       Schválenie zmeny stanov OZ Materské centrum ÚSMEV – schválenie nového znenia stanov OZ Materské centrum ÚSMEV.
3.       Rôzne a diskusia.
4.        Záver schôdze Valného zhromaždenia.


V Piešťanoch, dňa 14.augusta 2014
   PhDr. Marcela Vrbová
štatutárny zástupca OZ Materské centrum ÚSMEV
 Občianske združenie
Materské centrum ÚSMEV
so sídlom Andreja Hlinku 39/41, Piešťany 921 01
IČO : 37 839 756P O Z V Á N K A


na schôdzu Valného zhromaždenia OZ MC ÚSMEV

v sídle združenia Andreja Hlinku 39/41, Piešťany


dňa 26. júla 2014 o 1000 hod.


        

Program schôdze VZ OZ Materské centrum ÚSMEV :


1.       Otvorenie schôdze Valného zhromaždenia a privítanie jej účastníkov a voľba orgánov Valného zhromaždenia (predsedu VZ, zapisovateľa VZ a overovateľa VZ).
2.       Voľba Predsedníctva, Výkonného výboru a Kontrolnej komisie OZ Materské centrum ÚSMEV.
3.       Rôzne a diskusia.
4.        Záver schôdze Valného zhromaždenia.


V Piešťanoch, dňa 7. júla 2014
   PhDr. Marcela Vrbová
štatutárny zástupca OZ Materské centrum ÚSMEV

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára