Google Ads

visibility:hidden">

streda 15. februára 2023

 Občianske združenie

MATERSKÉ CENTRUM ÚSMEV

So sídlom Andreja Hlinku 41/39, 921 01 Piešťany


IČO: 37 839 756


P O Z V Á N K A


na schôdzu Valného zhromaždenia Materského centra Úsmev

v sídle združenia Andreja Hlinku 41/39, Piešťany


dňa 02.03.2023 o 18.00 h


Program schôdze Valného zhromaždenia Materského centra Úsmev:

1. Otvorenie schôdze Valného zhromaždenia, privítanie jej účastníkov a voľba orgánov

Valného zhromaždenia (predsedu VZ, zapisovateľa VZ a overovateľa VZ).

2. Voľba Predsedníctva, Výkonného výboru a Kontrolnej komisie občianskeho združenia

Materské centrum Úsmev.

3. Rôzne a diskusia.

4. Záver schôdze Valného zhromaždenia.


V Piešťanoch, dňa 15.02.2023


PhDr. Marcela Vrbová PhD.

štatutárna zástupkyňa OZ Materské centrum Úsmev

štvrtok 15. apríla 2021

2 % dane pre Materské centrum Úsmev :-)


Venujte MC Úsmev 2 percentá z vašich daní.

Aby sme mohli pokračovať a vytvárať stále krajší priestor pre deti a rodičov, usporiadavať nové podujatia, potrebujeme Vašu podporu. Ak ešte rozmýšľate komu venovať 2 % zo zaplatenej dane podporte Materské centrum Úsmev.

ĎAKUJEME!

štvrtok 10. mája 2018

Vývin a stimulácia zraku
                                                                                                                                                
CENTRUM
VČASNEJ INTERVENCIE
pre rodiny s deťmi
so zrakovým
a viacnásobným
znevýhodnenímv spolupráci s Materským centrom Úsmev
pozývajú na prednášku

VÝVIN A STIMULÁCIA
     ZRAKU 
   
Vývin zraku po narodení do 6 rokov.
Stimulácia zraku od 0 do 6 rokov.
Posúdenie funkčného zraku.
Úprava priestoru vzhľadom k stimulácii zraku.KEDY: v stredu 23. 5. 2018 o 17 00
KDE:  v Materskom centre Úsmev v Piešťanoch           
PREDPOKLADANÉ TRVANIE:  90 minút


viac info: 

Dr. Jana Balážová 
0908 118 981 
johankabalazova@gmail.com

MUDr. Veronika Bérešová
0904 236 444
veronika.discantiny@gmail.com