Google Ads

visibility:hidden">

štvrtok 15. apríla 2021

2 % dane pre Materské centrum Úsmev :-)


Venujte MC Úsmev 2 percentá z vašich daní.

Rok 2020, keď sme museli Materské centrum Úsmev zatvoriť pre verejnosť, sme využili na kompletné prerobenie priestorov. 

Pre deti pribudol nový domček - farma, pracovný stôl s náradím, nová detská kuchynka...

Aby sme mohli pokračovať a vytvárať stále krajší priestor pre deti a rodičov, usporiadavať nové podujatia, potrebujeme Vašu podporu. Ak ešte rozmýšľate komu venovať 2 % zo zaplatenej dane podporte Materské centrum Úsmev.

Ak ste do konca marca podali daňové priznanie postupujte nasledovne:

1. Vyberte si prjímateľa - Materské centrum Úsmev v Piešťanoch

2. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.

3. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno, adresa - nie však poukázaná suma)

4. Potvrdenie o zaplatení dane spolu s Vyhlásením možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie na daňový úrad.

Tlačivo Vyhlásenie bude dostupné aj v priestoroch Materského centra Úsmev - len čo nám RÚVZ povolí otvoriť.  

Tlačivo Vyhlásenie 
štvrtok 10. mája 2018

Vývin a stimulácia zraku
                                                                                                                                                
CENTRUM
VČASNEJ INTERVENCIE
pre rodiny s deťmi
so zrakovým
a viacnásobným
znevýhodnenímv spolupráci s Materským centrom Úsmev
pozývajú na prednášku

VÝVIN A STIMULÁCIA
     ZRAKU 
   
Vývin zraku po narodení do 6 rokov.
Stimulácia zraku od 0 do 6 rokov.
Posúdenie funkčného zraku.
Úprava priestoru vzhľadom k stimulácii zraku.KEDY: v stredu 23. 5. 2018 o 17 00
KDE:  v Materskom centre Úsmev v Piešťanoch           
PREDPOKLADANÉ TRVANIE:  90 minút


viac info: 

Dr. Jana Balážová 
0908 118 981 
johankabalazova@gmail.com

MUDr. Veronika Bérešová
0904 236 444
veronika.discantiny@gmail.com

 
 

pondelok 23. apríla 2018

Stretnutie rodičov inak obdarovaných detí - apríl 2018

Pozvanie prijala 
pani Bilčíková, ktorá nás informuje:
- o náplni programu nadácie APPA 
- priblíži plánované plávanie pre inak obdarované deti v koordinácii s nadáciou APPA.


Tešíme sa na vás v stredu 25. 04. o 17 00.


viac info:

MUDr. Veronika Bérešová
0904 236 444
veronika.discantiny@gmail.com

Dr. Jana Balážová
0908 118 981
johankabalazova@gmail.com