Google Ads

visibility:hidden">

nedeľa 25. februára 2018

Stretnutie rodičov inak obdarovaných detíSrdečne vás pozývame na stretnutie

v stredu 28. 02. 2018 so začiatkom o 17 00 v MC Úsmev
adresa: A. Hlinku 39/41,  Piešťany

Stretnutie sa uskutoční v rámci
podpornej skupiny pre rodičov inak obdarovaných detí.


témy:
-    opatrovateľská služba, o ktorej nás bude informovať Ing. Miriam Branderská z MsU Piešťany

-    plávanie inak obdarovaných detí, o ktorom nás bude informovať Anička Vicenová spolupracujúca s nadáciou APPA 


* Môžete prísť aj s deťmi
– v herni budú na ne čakať dobrovoľníci (chlapci i dievčatá).


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pred stretnutím (v čase 16 30 - 17 00) ešte info na témy, ktoré priblíži Dr. Jana Balážová:

-    tvorivé dielničky pre inak obdarované detičky
-    predškolský klubík a špeciálna materská škola v Piešťanoch
   Rana starostlivosť, n. o. (zrak): služby a možnosti spolupráce
-    CVI Trnava, n. o.: služby a možnosti spolupráce 
-    montessori a waldorfské dielničky pre detičky a rozličné aktivity pre rodičov v AURA DOME na Sládkovičovej č. 11 v Piešťanoch:  https://www.facebook.com/AURA-DOM-1706906862686937/utorok 30. januára 2018

ZMENA TERMÍNU - Diskusia: "Ako si udržať zdravý rozum"

Srdečne vás pozývame na diskusiu


pozvali sme: Mgr. Marcelku Šimurkovú (psychologičku)
kedy: v stredu 31. 01. 2018 
o koľkej: o 17 00  
kde: v MC Úsmev  
adresa: A. Hlinku 39/41,  Piešťany

téma: "Ako si udržať zdravý rozum“

Diskusia sa uskutoční v rámci "Stretnutí RODIČOV inak obdarovaných detí"

Môžete prísť aj s deťmi – strávia čas s dobrovoľníkmi v herni