Google Ads

visibility:hidden">

štvrtok 10. mája 2018

Vývin a stimulácia zraku
                                                                                                                                                
CENTRUM
VČASNEJ INTERVENCIE
pre rodiny s deťmi
so zrakovým
a viacnásobným
znevýhodnenímv spolupráci s Materským centrom Úsmev
pozývajú na prednášku

VÝVIN A STIMULÁCIA
     ZRAKU 
   
Vývin zraku po narodení do 6 rokov.
Stimulácia zraku od 0 do 6 rokov.
Posúdenie funkčného zraku.
Úprava priestoru vzhľadom k stimulácii zraku.KEDY: v stredu 23. 5. 2018 o 17 00
KDE:  v Materskom centre Úsmev v Piešťanoch           
PREDPOKLADANÉ TRVANIE:  90 minút


viac info: 

Dr. Jana Balážová 
0908 118 981 
johankabalazova@gmail.com

MUDr. Veronika Bérešová
0904 236 444
veronika.discantiny@gmail.com

 
 

pondelok 23. apríla 2018

Stretnutie rodičov inak obdarovaných detí - apríl 2018

Pozvanie prijala 
pani Bilčíková, ktorá nás informuje:
- o náplni programu nadácie APPA 
- priblíži plánované plávanie pre inak obdarované deti v koordinácii s nadáciou APPA.


Tešíme sa na vás v stredu 25. 04. o 17 00.


viac info:

MUDr. Veronika Bérešová
0904 236 444
veronika.discantiny@gmail.com

Dr. Jana Balážová
0908 118 981
johankabalazova@gmail.com 

streda 21. marca 2018

Stretnutie rodičov inak obdarovaných detí - marec 2018

Dňa 28. 03. 2018 (streda) od 17:00 sa v priestoroch MC ÚSMEV uskutoční bezplatná prednáška o:
 

terapeutickej metóde EEG BioFeedBack 
(resp. NeuroFeedBack)
 

Témy:
EEG BioFeedBack (aktívna ukážka prístroja)
EEG BioFeedBack a ADHD, ADD, autizmus, porucha spánku, depresie, epilepsie, celková
vyčerpanosť, atď.
EEG BioFeedBack diagnostika detí, dospelých
EEG BioFeedBack tréning (resp. terapia)

 
Prednášať bude psychológ Mgr. Peter Novák zo Spojenej školy v Piešťanoch.


Na vašu účasť sa veľmi tešíme :)

nedeľa 25. februára 2018

Stretnutie rodičov inak obdarovaných detíSrdečne vás pozývame na stretnutie

v stredu 28. 02. 2018 so začiatkom o 17 00 v MC Úsmev
adresa: A. Hlinku 39/41,  Piešťany

Stretnutie sa uskutoční v rámci
podpornej skupiny pre rodičov inak obdarovaných detí.


témy:
-    opatrovateľská služba, o ktorej nás bude informovať Ing. Miriam Branderská z MsU Piešťany

-    plávanie inak obdarovaných detí, o ktorom nás bude informovať Anička Vicenová spolupracujúca s nadáciou APPA 


* Môžete prísť aj s deťmi
– v herni budú na ne čakať dobrovoľníci (chlapci i dievčatá).


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pred stretnutím (v čase 16 30 - 17 00) ešte info na témy, ktoré priblíži Dr. Jana Balážová:

-    tvorivé dielničky pre inak obdarované detičky
-    predškolský klubík a špeciálna materská škola v Piešťanoch
   Rana starostlivosť, n. o. (zrak): služby a možnosti spolupráce
-    CVI Trnava, n. o.: služby a možnosti spolupráce 
-    montessori a waldorfské dielničky pre detičky a rozličné aktivity pre rodičov v AURA DOME na Sládkovičovej č. 11 v Piešťanoch:  https://www.facebook.com/AURA-DOM-1706906862686937/