Google Ads

visibility:hidden">

štvrtok 17. augusta 2017

Kurz REŠPEKTOVAŤ A BYŤ REŠPEKTOVANÝ

Mnoho dospelých je presvedčených, že je potrebné mať deti hlavne rád a myslieť to s nimi dobre. V mene lásky a dobrých úmyslov však niekedy používajú výchovné prostriedky, ktoré sa nezlučujú s rešpektom a ľudskou dôstojnosťou - hrozby, tresty, zosmiešňovanie, podplácanie odmenami a i. Dospelí si želajú, aby sa deti správali s rešpektom k druhým ľuďom. K tomu ale potrebujú zažiť samy na sebe rešpekt od dospelých. Nestačí, keď o vzájomnom rešpekte iba počujú alebo ho vidia okolo seba.
 
Sebaúcta má kľúčový význam pre to, ako sa správame sami k sebe, k druhým ľuďom, ale aj k prírode a k veciam. Kto sa naučí vážiť si sám seba, naučí sa tiež vážiť si ostatných. Dieťa, ktoré si o sebe myslí, že je "naničhodník", nemá vlastne žiadny dôvod správať sa dobre a slušne.

Tí, ktorí sú presvedčení o hodnote partnerského prístupu, dostanú na kurze ponuku komunikačných nástrojov až do úrovne konkrétnych zručností, ktoré môžu pomôcť zachovávať rešpektujúci prístup v každodenných situáciách a viesť deti namiesto k pasívnej poslušnosti k vytváraniu skutočnej zodpovednosti a samostatnosti.

streda 8. marca 2017

VČASNÁ INTERVENCIAPonuka
aktuálnu ponuku nájdete v záložke Včasná intervencia v MC Úsmev 
Pripravujeme:
. terapiu biolampou: už teraz sa môžete informovať
. podpornú skupinu rodičov detí so zdravotným znevýhodnením
. hudobno-tvorivú dielňu pre deti a rodičov Muzilienka
. prednášku spojenú s diskusiou o bylinách
. prednášku o autizme
. stretnutie s dospelými ľuďmi na vozíku
. prednášku o terapiách: FIE, Sindelár metóda, ABA