Google Ads

visibility:hidden">

pondelok 23. októbra 2017

diskusiaSrdečne vás pozývame na diskusiu

s kým: s pani Mgr. Kristínou MÁČEKOVOU

kedy: v stredu 25. 10. 2017
o koľkej: o 17 00
kde: v MC Úsmev
adresa: A. Hlinku 39/41,  Piešťany

téma: osoba so zdravotným postihnutím, príspevky, kompenzácie a pod.


Diskusia sa uskutoční v rámci "Stretnutí RODIČOV inak obdarovaných detí".

Môžete prísť aj s deťmi – strávia čas s dobrovoľníkmi v herni

štvrtok 17. augusta 2017

Kurz REŠPEKTOVAŤ A BYŤ REŠPEKTOVANÝ

Mnoho dospelých je presvedčených, že je potrebné mať deti hlavne rád a myslieť to s nimi dobre. V mene lásky a dobrých úmyslov však niekedy používajú výchovné prostriedky, ktoré sa nezlučujú s rešpektom a ľudskou dôstojnosťou - hrozby, tresty, zosmiešňovanie, podplácanie odmenami a i. Dospelí si želajú, aby sa deti správali s rešpektom k druhým ľuďom. K tomu ale potrebujú zažiť samy na sebe rešpekt od dospelých. Nestačí, keď o vzájomnom rešpekte iba počujú alebo ho vidia okolo seba.
 
Sebaúcta má kľúčový význam pre to, ako sa správame sami k sebe, k druhým ľuďom, ale aj k prírode a k veciam. Kto sa naučí vážiť si sám seba, naučí sa tiež vážiť si ostatných. Dieťa, ktoré si o sebe myslí, že je "naničhodník", nemá vlastne žiadny dôvod správať sa dobre a slušne.

Tí, ktorí sú presvedčení o hodnote partnerského prístupu, dostanú na kurze ponuku komunikačných nástrojov až do úrovne konkrétnych zručností, ktoré môžu pomôcť zachovávať rešpektujúci prístup v každodenných situáciách a viesť deti namiesto k pasívnej poslušnosti k vytváraniu skutočnej zodpovednosti a samostatnosti.